En verso

Voz do arqueiro

Sobre o rostro póusanselle falopas de sombra,
ou letras
ou átomos de voz.
Como así fóra do idioma está
este seu corpo denso,
con boca e abismos que nela se torcen.

Chamádelle arqueiro,
porque lanza a súa frecha,
mortal.

***

Sobre el rostro se le posan copos de sombra,
o letras
o átomos de voz.
Como así afuera del idioma está
este cuerpo suyo denso,
con boca y abismos que en ella se tuercen.

Llamadle arquero,
porque lanza su flecha,
mortal.

 

 

O arqueiro é ancián e ve
e visítalle os ollos un vento en tempestade

e fulgores

que son de sombra
e dun fío vermello de ardencia.

Dese día en diante tóldase o ceo
coma de sismos

e acompáñalle o órgano, o órgano
da lingua, gusto de ferro.

***

El arquero es anciano y ve
y visita sus ojos un viento en tempestad

y fulgores

que son de sombra
y de un hilo rojo de ardor.

Desde ese día en adelante se tolda el cielo
como de sismos

y le acompaña el órgano, el órgano
de la lengua, gusto a hierro.

 

 

VOCALIZA LABIRINTOS

Do primeiro avance procede ningún avance.
Progresa a visión-mesura na voluta.

Gravidade física.

Unha adoración progresa, 
non avanza, unha
adoración-
visión-
mesura.

Un predio é iluminado e xamais recibe luz.

Achégome ao primero avance
como se achegan os edificios e se iluminan.

Progresa
o acontecemento
e irrádiase
pola gravidade da voluta,
infinito, como a frecha que camiña.
Acontecemento-
adoración-
visión-
mesura.

***

VOCALIZA LABERINTOS

Del primer avance procede ningún avance.
Progresa la visión-mesura en la voluta.

Gravedad física.

Una adoración progresa,
no avanza, una
adoración-
visión-
mesura.

Un predio es iluminado y jamás recibe luz.

Me acerco al primer avance
como se acercan los edificios y se iluminan.

Progresa
el acontecimiento
y se irradia
por la gravedad de la voluta,
infinito, como la flecha que camina.
Acontecimiento-
adoración-
visión-
mesura.

 

(Traducción de Oriana Méndez)

 

 

Voz do arqueiro
Antón Blanco
Ultramarinos
(Barcelona, 2023)
100 páginas
16,00 €

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*